Zjistěte si výši vaší čisté mzdy

Jak zjistíte přepočet z hrubé mzdy na čistou hrubá čistá mzda Kalkulackacistemzdy.cz? Je to velmi jednoduché s naším kalkulátorem čisté mzdy. Můžete si vybrat ze dvou verzí, a to z jednoduché a z rozšířené funkce.

Ve zjednodušené verzi zadáte vstupní údaje, které se týkají vaší m ě s í č n í h r u b é m z d y. A zároveň zadejte i slevy, které máte možnost uplatňovat. Jako je například sleva na studenta, na zdravotní nezpůsobilost ZTP/P, slevy na invaliditu (zvolte, zda pobíráte invalidní důchod prvního nebo druhého či třetího stupně). A v neposlední řadě udejte počet dětí, které vyživujete ve vaší domácnosti.

sourozenci chlapci

Podotýkáme, že do této slevy (správně – daňové zvýhodnění na dítě) nemůžete zahrnout děti, na které platíte – byť vysoké – výživné a děti žijí mimo vaši domácnost. Něco jiného je, pokud máte děti svěřené do střídavé péče. V tomto případě je potřeba, abyste možnost daňového zvýhodnění posléze probrali s vaší mzdovou účetní.

Máte-li všechny slevy zadané, počty dětí správně, pak už stačí jen jeden klik na výpočet a máte jasno, jaká je vaše čistá mzda.

měna česká

Pro úplnost dodáváme, že máte možnost u svého zaměstnavatele podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti a vaši čistou mzdu si tak ještě navýšit.

U většiny zaměstnanců se ale vžil zlidovělý název „růžovka“ to podle barvy formuláře. Pokud toto „daňové prohlášení“ podepíšete u svého – nejlépe h l a v n í h o z a m ě s t n a v a t e l e, pak svým podpisem stvrzujete, že jste „růžovku“ za stejné období nepodepsali u jiného zaměstnavatele a mzdová účetní vám dle zákona přizná onu slevu na poplatníka. To znamená, že částka, která činí od letošního roku 2.320 Kč se vám N E D A N Í!

Stejně tak můžete uplatnit i slevy na děti (správně řečeno – daňové zvýhodnění na děti). Tyto slevy se sice od letošního roku nezvýšily, ale je dobré si připomenout, na co máte nárok.