Sliby chyby


Již v roce 2011 uvažovala Rada Evropy o tom, že zakáže používat mobilní telefony a Wi-Fi sítÄ› ve Å¡kolách. Zároveň se uvažovalo o zavedení varovných nálepek na výrobky, které mÄ›ly zákazníka informovat o tom, že dotyÄné zařízení vysílá elektromagnetické vlnÄ›ní a tudíž je používání tohoto zařízení spojeno s nemalým zdravotním rizikem. Jak se zdá, po uplynutí téměř ÄtyÅ™ let se nic takového neuskuteÄnilo. Žáci prvních tříd se chlubí svými novými mobilními telefony, které Äasto k nevoli uÄitelů používají i bÄ›hem vyuÄování.

Každý strůjcem svého štěstí

Zatímco krabiÄky cigaret jsou vybaveny varovnými a odstraÅ¡ujícími nápisy a obrázky, na Å¡kodlivé elektromagnetické vlnÄ›ní a Å¡kodlivá elektromagnetická pole jako by se zapomnÄ›lo. Je pravda, že každý za své zdraví odpovídá sám, jen by mÄ›l mít vždy dostatek informací o tom, co může jeho zdraví poÅ¡kodit, co může pÅ™ivodit i docela závažné onemocnÄ›ní, jako je například rakovina. Elektrosmog můžeme považovat za daň, která je způsobena vymoženostmi souÄasné moderní doby. Neplatíme vÅ¡ak za ni více než je tÅ™eba? Náš e-shop vám nabízí zařízení, jehož používáním bude ochrana pÅ™ed zářením mobilů pro vás i vaÅ¡e dÄ›ti na nejvyšší možné úrovni.