Léčebné účinky zpěvu a hudby


Zpěv přináší radost, úlevu, relaxaci, uvolnění.To je jisté a pozná to každý sám na sobě. Kolik z nás si rádo zpívá v koupelně, kde nejsou žádní posluchači, takže vůbec nezáleží na tom, jestli je náš zpěv dobrý, průměrný nebo úplně falešný. Důležité je, že nám zvedne náladu a my úplně cítíme, jak z našeho těla odplouvá napětí a stres. Při zpěvu jdou i všechny domácí práce pěkně od ruky. Někdo si zpívá i u vaření nebo při řízení auta, tedy a u jakékoliv činnosti, prováděné automaticky. Jaksi intuitivně cítíme, že nám zpěv pomáhá a udržuje nás v pohodě.
zpěv s kytarou
Zpěv ve spojení s hudbou pak dokáže ještě mnohem více.To je přímo ráj pro unavené a přepjaté nervy, protože tóny hudby ovlivňují vegetativní funkce. Upraví se nám srdeční rytmus, tlak, dýchání a uvolní svaly. Těžko lze také být naštvaný, když hraje pěkná hudba a člověk si zpívá.
 
MUZIKOTERAPIE MÍSTO PSYCHOLOGA
Hudbou a zpěvem se dá vyjádřit to, co slovy nelze.A přidá-li se ještě tanec, tedy rytmus, lze tak odstranit psychické a emoční bloky snáze nežli sezením u psychologa. Hudbou, zpěvem a tancem se lze dokonale psychicky očistit a také probudit svoji kreativitu. Po absolvování muzikoterapie mnozí lidé doslova oživnou, začnou aktivně měnit svůj život, dokáží odstranit svoji nespokojenost a pociťovat ve svém životě konečně také radost. 
bruneta se sluchátky
Kdo zpívá, trénuje svůj dech.A plný dech nám dodává sebevědomí i chuť k práci a do života vůbec. Ovládat svůj hlas je pro léčbu muzikoterapií zásadní, stejně jako pouhý poslech hudby. Proto se také pouští relaxační hudba na porodních sálech a při operacích.
·         Hudba je cenná a dokonalá, příznivě naše zdraví ovlivňuje, a proto bychom si jí měli vybírat s citem a vážit si jí.
·         Naše hlasivky jsou nejdokonalejší hudební nástroj v našem těle, proto bychom je měli využívat a i děti učit zpívat už od nejútlejšího věku.