Zábavná cesta ke vzdělání

Hra bývá nesprávně spojována pouze s dětstvím. Tehdy jsme ji považovali za docela vážnou věc. Jejím prostřednictvím jsme si vytvořili základy pro další život, poznali svět kolem sebe, osvojili si správné vzory chování a naučili se řešit nejrůznější problémy a situace. Ale velmi dobře ji lze využít i v dospělosti. Hravost patří ke spokojenému životu, protože když nás něco baví, hned nám to jde také lépe od ruky. Jestliže jsou informace a vzdělávání všeobecně předávány zábavně, všechno si hned lépe pamatujeme a rychleji se naučíme.
výuka geografie

Prostřednictvím hry dokážeme velmi mnoho:
·        trénujeme a testujeme nové dovednosti a zkušenosti
·        rozvíjíme kreativitu
·        uvolníme stres a zakoušíme pocit úspěchu
·        dozvídáme se více o sobě
·        učíme se disciplíně a spolupráci
 pokusy s míčkem
HRA UČENÍ PROSPÍVÁ
To věděl už Jan Amos Komenský a jeho Škola hrou. Když používáme při učení pouze hlavu, učení se nám může zdát nudné a fádní. Jestliže však zapojíme i emoce, cesta ke vzdělání bude snazší. Učit se hrou je určitě efektivnější a zábavné. Zapomínáte na svět kolem sebe a soustředíte se pouze na přítomnost. Nejde o cíl, ale o to, abyste se cestou k němu nenudili a nečekali jen, až jej konečně dosáhnete. Hra je doprovázena pocitem napětí a radosti a tím přispívá k aktivitě a k příznivým podmínkám pro učení.
 výpočetní učebna
GAMIFIKACE
Tato marketingová technika chápe hru jako skvělou a zábavnou pomůcku, kterou lze užíváním herních prostředků a herního myšlení motivovat zaměstnance či zákazníky. Příkladem může být bodování, odměny nebo věrnostní programy. Odbourává se tím rutina a zvyšuje motivace, soutěživost a iniciativa. Je to mocný nástroj, který i vzdělávání pracovníků dělá atraktivním zapojováním praktické činnosti a celkově lepší zapamatovatelností učiva. Gamifikace pochází od slova hra a jako taková také přináší reálné a trvalé výsledky.